Clean Eating

Clean eating blog

“I’m eating clean but I’m still not losing weight!” – If this sounds familiar, read on.

There are several reasons as to why this might be your case but here are 3 of the most common reasons.

1) You are eating ‘clean food’ but you are not in a calorie deficit. The fundamental basis of fat loss is a lower calorie intake than calorie output. Many people believe that eating ‘clean food’ means they can eat more but are inadvertently sabotaging their weight loss efforts.

2) You are ‘eating clean’ Monday – Friday but come the weekend, you blow out your calories with a 2-day binge. Whilst it is ok to have a cheat meal or even cheat day once in a while, maintaining control is necessary if your main goal is to lose fat. I recommend choosing 1 or 2 things that you may be craving the most and enjoying them and only them. As always, eat slowly, listen to your body and stop when you are 80% full. 

3) You are not eating enough. This sounds contradictory to losing weight but while a low caloric intake will help you lose weight in the short-term, it will disrupt your metabolic system, potentially causing a “yo-yo” affect in your progress and results. The key to sustainable weight loss is to eat at slightly below your daily caloric needs (i.e., 300-500 less calories) and tonever go below your Basic Metabolic Rate (MBR) otherwise, your body will automatically switch into starvation mode, trying to survive with fewer calories and using less energy which will directly slower your metabolic rate. This will mean you willhave to eat even less calories to lose further weight, which isdefinitely not a healthy wayto lose weight. (You can find out your BMR here –https://www.calculator.net/bmr-calculator.html)

The key to weight loss is consistency, commitment and balance. Remember, everything takes time. Be Patient.

กินคลีนเท่าไหร่ ทำไมยังไม่ผอม

หลายคนคงเคยเจอปัญหากินอาหารคลีน เกือบทุกมื้อแต่ทำไมน้ำหนักถึงไม่ลงซะที วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจ และพูดถึงสาเหตุง่ายๆที่เจอกันบ่อยๆว่าทำไมถึงแม้ว่าจะกิน “คลีน” แล้ว น้ำหนักก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงซักที

  1. กินคลีนก็จริง แต่พลังงานจากอาหารที่ได้ มันมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ | ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการกินคลีนนั้นไม่ได้จะทำให้น้ำหนักลดเสมอไป การที่น้ำหนักจะลดได้นั้นพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปจะต้องน้อยกว่าพลังงานเฉลี่ยที่เราใช้ในแต่ละวัน ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะกินอาหาร “คลีน” หรือขนม “คลีน”ในทุกๆมื้อแต่ว่าที่สิ่งเรากินเข้าไปนั้นมันให้พลังงงานมากกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการหรือที่ร่างกายใช้อยู่ในแต่ละวันพลังงานเหล่านั้นมันก็จะสะสม ทำให้ถึงจะกินคลีนแค่ไหน ยังไง น้ำหนักก็ไม่ลงซักที
  2. กินคลีน กินดีมาทั้งอาทิตย์ แต่มาหลุดช่วงวันหยุด | กินคลีน ทำดีมาตลอดจันทร์ ถึง ศุกร์ แต่พอเข้าเสาร์-อาทิตย์ทีไร ไม่รอดทุกที การที่จะมีชีทเดย์ หรือ ชีทมีลบ้างถือเป็นเรื่องปกติอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่ากำลังดีเพราะชีวิตต้องมีความพอดีเราต้องมีความสุขกับการกิน แต่ถ้าเราตั้งใจที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจัง เวลาจะชีทเราก็ควรจะชีทแบบมีสติ เช่น เลือกเมนูที่เราอยากทานมากๆมาซักอาทิตย์ละ 1-2อย่าง ทานมันแต่พอดี ค่อยๆทาน รับฟังร่างกายของตัวเองและหยุดเมื่อรู้สึกว่าเริ่มอิ่ม การทานช้าๆนั้นนอกจากจะทำให้เราได้สัมผัสรสชาติของอาหารที่เราทานเข้าไปอย่างเต็มที่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ร่างกายได้สงสัญญาณความอิ่มไปยังสมองอีกด้วย
  3. กินคลีนมาก และกินน้อยมาก| การที่เรากินอาหารน้อยๆ ช่วงแรกๆน้ำหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่มันคือการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง การลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนคือการกินให้พอดีหรือน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้เพียง 300-500 Calories ไม่ควรกินน้อยมากจนเกินไปและแคลอรี่ที่ทานในแต่ละวันไม่ควรน้อยไปกว่าปริมาณพลังงานขั้นต่ำที่ร่างกายต้องการ หรือ ค่าBMR (Basal Metabolic Rate)และเสริมด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเผาผลาญและใช้พลังงานมากขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินน้อยเกินไปเป็นเวลานานๆ ร่างกายก็จะเริ่มเก็บกักพลังงานและจะเริ่มเผาผลาญน้อยลงทันที ทำให้ในระยะยาวเราต้องกินน้อยลงไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำหนักลด ซึ่งวิธีนี้ระยะยาวจะมีผลต่อระบบเผาผลาญ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าระบบเผาผลาญพัง (คำนวณหา BMR อย่างคร่าวๆได้จากเวปไซต์นี้นะคะ –https://www.calculator.net/bmr-calculator.html)

การลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนนั้นต้องใช้เวลารวมถึงความตั้งใจและมีวินัยในเลือกกินอาหารที่ดี และกินปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป เลือกทานอาหารที่มีคุณภาพ ลดอาหารแปรรูป น้ำตาล ของหวานทั้งหลาย เลือกทานอาหารที่ให้ประโยช์นแก่ร่างกาย มีชีทมีลบ้างแต่พองาม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทุกอย่างแน่นอนต้องใช้เวลา แต่ถ้าเราตั้งใจเริ่มที่จะให้สิ่งดีๆกับร่างกายของเรา ร่างกายก็จะตอบแทนเราเอง

Leave a Comment

More from the blog